Kalendarz PDF Drukuj Email

KALENDARZ roku szkolnego 2020/2021 w Technikum Nr 3

Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 18 kwietnia 2002 r.(Dz.U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami).

Harmonogram pracy szkoły – kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 zgodnie z harmonogramem: 9.00 kl. IV i III, 10.00 kl. II, 11.00 kl. I w budynku przy ul. Sienkiewicza

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2020

Ferie zimowe

1-14 lutego 2021

Wiosenna przerwa świąteczna

1-6 kwietnia 2021

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

30 kwietnia 2021

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021

Dni wolne od pracy

Wszystkich Świętych

1 listopada 2020 (niedziela)

Święto Niepodległości

11 listopada 2020 (środa)

Nowy Rok

1 stycznia 2021 (piątek)

Święto Trzech Króli

6 stycznia 2021 (środa)

Święto Pracy

1 maja 2021 (sobota)

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

3 maja 2021 (środa)

Święto Bożego Ciała

3 czerwca 2021 (czwartek)

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

14 października 2020 (środa)

Część praktyczna (dokumentacja) egzaminu zawodowego

11 stycznia 2021

Część praktyczna (wykonanie) egzaminu zawodowego

13 stycznia –19 stycznia 2021

Część pisemna egzaminu zawodowego

12 stycznia 2021

Pisemne egzaminy maturalne

polski – 04.05.2021, matematyka – 05.05.2021, angielski (pp) – 06.05.2021

Część praktyczna (dokumentacja) egzaminu zawodowego

21 czerwca 2021

Część praktyczna (wykonanie) egzaminu zawodowego

23 czerwca – 8 lipca 2021

Część pisemna egzaminu zawodowego

22 czerwca 2021

Piątek po Bożym Ciele

4 czerwca 2020

 

 
 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

Projekt Unijny

 

Projekt Unijny